Pirkimo ir pardavimo taisyklės

Pirkimo ir pardavimo taisyklės internetinėje parduotuvėje www.pasaulisvaikams.lt :

Bendrosios nuostatos:

 • Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo, grąžinimo ir garantijų tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje pasaulisvaikams.lt susijusios nuostatos.
 • Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie pakeitimus įsipareigoja informuoti Pirkėją registracijoje nurodytu el. paštu.
 • Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.

Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas:

 • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Sumokėti“.
 • pasaulisvaikams.lt nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad pasaulisvaikams.lt patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.
 • Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma pasaulisvaikams.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės:

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes pasaulisvaikams.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su pasaulisvaikams.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui telefonu arba raštu (elektroniniu paštu), nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo daikto pristatymo dienos.
 • Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė bei jos išorinė pakuotė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

Pirkėjo įsipareigojimai:

 • Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
 • Pirkėjas, naudodamasis pasaulisvaikams.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 • Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

Pardavėjo teisės:

 • Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.
 • Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
 • Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo grynaisias pinigais neatsiima ar nesumoka už prekę iš parduotuvės esančios Tilžės g. 225, Šiauliai,  per 3 (tris) darbo dienas.
 • pasaulisvaikams.lt turi teisę visais atvejais nesudaryti pirkimo - pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, kai Pirkėjas atsisakė pirkimo - pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.
 • pasaulisvaikams.lt turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

Pardavėjo įsipareigojimai:

 • Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės pasaulisvaikams.lt teikiamomis paslaugomis.
 • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir pasirinktu pristatymo būdu bei šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
 • Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių ar pasibaigūsių prekių atsargų, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Atsiskaitymo būdai:

 • Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą (arba per internetinę bankininkystę) ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į  pasaulisvaikams.lt banko sąskaitą.
 • Atsiskaitydamas banko pavedimu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienas, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
 • Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti pasinaudodamas jam tinkančiomis elektroninės bankininkystės sistemomis.

Atsiskaitymas per mokejimai.lt sistemą:

Vykdydami užsakymą, Jūs galite pasirinkti atsiskaitymą per mokėjimai.lt sistemą. Ši sistema Jums leis atsiskaityti:

 • Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės pagalba.
 • Parduotuvių Maxima kasuose.
 • Kioskuose pažymėtuose "Lietuvos spauda" ir "Rkiosk"  ženklais visoje Lietuvoje.

Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į mokejimai.lt sistemą, kur galėsite pasirinkti Jums priimtiną atsiskaitymo būdą.

Norint atsiskaityti Maxima kasuose arba spaudos kioskuose, privalėsite atsispausdinti specialų kvitą su brūkšniniu kodu, kurį reikės pateikti kasoje. Todėl norėdami atsiskaityti šiais būdais, turite turėti spausdintuvą.

Atsiskaitymas grynais atsiimant prekes iš "Pasaulis Vaikams“ parduotuvės, adresu Tilžės g. 225 PLC „Tilžė“:

 • Atsiskaityti grynais pinigais galima atsiimant užsakymą iš mūsų parduotuvės. Tokiu atveju Jums vis tiek reikia suformuoti užsakymą pasaulisvaikams.lt parduotuvėje, kad mes galėtumėme patikrinti ar turime Jūsų užsakomas prekes sandėlyje bei jas Jums rezervuotumėme. Kai užsakymas paruoštas atsiėmimui, Jums yra išsiunčiamas apie tai informuojantis elektroninis laiškas. Rezervuotos prekės saugomos 3 (tris) darbo dienas, nebent sutariama kitaip (jei atsiskaitoma grynais pinigais parduotuvėje). Jeigu per tiek laiko neatsiimate užsakymo, tuomet rezervacija panakinama ir prekės grąžinamos į prekybą.

Prekių pristatymas:

 • Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas – LP Express.
 • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas (nebent sutarta kitaip). Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių.
 • Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 • Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje - faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
 • Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Pristatymas“ skyriuje.
 • Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.
 • Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai pasaulisvaikams.lt turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
 • Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių grąžinimas, keitimas ir garantija:

„Pasaulis Vaikams“ (UAB „ Osvalda“) – įmonė, užsiimanti mažmenine žaislų ir vaikiškų prekių prekyba. Šie žaislai gali būti su pažeista gamintojo pakuote, be orginalios gamintojo pakuotės arba ekspoziciniai (prekės būklė nurodoma prie kiekvieno aprašymo). Dėl to prekės kaina yra gerokai mažesnė nei rinkos. Esant individualiam pageidavimui, Pirkėjui atsiunčiamos realios užsakomos prekės nuotraukos.

 • Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją. PASTABA Grąžinimo atveju pristatymo išlaidų negrąžiname.
 • Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo sąskaitą - faktūrą.
 • Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu, Šiauliai, Tilžės g. 225, PLC „Tilžė“, parduotuvė „Pasaulis Vaikams“ nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 10.00 iki 20.00 valandos ir sekmadieniais nuo 10.00 iki 19.00, arba atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama naudojantis kurjerio paslaugomis, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama brokuota ar ne ta prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis ir padengti siuntimo išlaidas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes ir siuntimą sumokėtus pinigus. Pinigai grąžinami per 7 (septynias) dienas, nuo nekokybiškos prekės grąžinimo mums.
 • Visoms prekėms yra taikoma 14 (keturiolikos) dienų garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos (nebent sutarta kitaip). Vėliau pretenzijos dėl prekių ar jų kokybės - nepriimamos.
 • Paaiškėjus, kad grąžinta prekė buvo sugadinta dėl Pirkėjo kaltės, pinigai grąžinami nebus.
 • Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Atsakomybė:

 • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 • Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
 • Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei pasaulisvaikams.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

Privatumo politika:

 • Šios privatumo sąlygos (toliau - "sąlygos") nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau vadinama - "Mes") tvarko interneto parduotuvėje (toliau - el. parduotuvė) pateiktus Pirkėjų (fizinių asmenų) (toliau vadinama - "Jūs") asmens duomenis. Į el. parduotuvę pateiktus Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome laikydamiesi šių sąlygų, "Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo" nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
 • Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris apsilanko ir perka Mūsų el. parduotuvėje, konstitucinę teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą el. parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad: 

  - apdorotume Jūsų pateiktus prekių ir (arba) paslaugų (toliau kartu - "prekės") užsakymus;

  - išspręstume iškilusias problemas, susijusias su Jūsų pasirinktomis prekėmis;

  - įvykdytume kitus savo įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimo sutarties vykdymu; Kitu apibrėžtu tikslu (įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais) Jūsų duomenis Mes tvarkome tik gavę atskirą išankstinį Jūsų sutikimą.

 • Šiose sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remdamiesi šių sąlygų 2 dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.
 • Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose sąlygose, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalėsime tai padaryti.
 • Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės el. parduotuvėje. Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi el. parduotuve bei užtikrina, kad kiekvienąkart joje lankantis Jums nereikėtų į el. parduotuvę iš naujo įvedinėti savo duomenų. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodami savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę.?
 • Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius.
 • Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai Jūs į juos patenkate per Mūsų el. parduotuvėje esančias nuorodas arba per tuos tinklalapius patenkate į el. parduotuvę.
 • Rekomenduojame atskirai susipažinti su kiekvieno aplankyto ne Mums priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.?
 • Norime Jus informuoti, kad pasaulisvaikams.lt personalas nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala. Jūsų pateikti duomenys (elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, adresas ir kt.) yra naudojami tik tam, kad galėtume tinkamai teikti paslaugas.
 • Visus pranešimus ir (arba) pretenzijas, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, priimame elektroniniu paštu arba telefonu, o atsakymą Jums išsiųsime el. paštu arba atsakysime telefonu.?
 • Pateikdami savo asmens duomenis šioje el. Parduotuvėje Jūs sutinkate, kad jie būtų tvarkomi kaip išdėstyta šiose sąlygose.?
 • Mes turime teisę iš dalies arba visiškai keisti šias sąlygas pranešdami apie tai Jums el. parduotuvėje.
 • Jei naudositės Mūsų el. parduotuve po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.?

Apsikeitimas informacija:

 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba skambina nurodytu formoje telefono numeriu.
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Dėmesio! Visus pranešimus bei klausimus, susijusius su elektronine parduotuve, mums rašykite adresu, nurodytu el. parduotuvės Meniu skiltyje Kontaktai arba skambinkite telefonu: +370 699 73914. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.